Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 22.06.2018, un eveniment de informare şi promovare a ofertei educaționale a proiectului la nivelul comunității Corbii Mari- componenta părăsire timpurie a şcolii

07/06/2018 18:56:57
Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 22.06.2018, un eveniment  de informare şi promovare a ofertei educaționale a proiectului la nivelul comunității Corbii Mari- componenta părăsire timpurie a şcolii

Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 22.06.2018, un eveniment  de informare şi promovare a ofertei educaționale a proiectului la nivelul comunității Corbii Mari- componenta părăsire timpurie a şcolii

Evenimentul se va derula sub forma unor discuții directe și mese rotunde cu părinți/tutori, tineri și adulți și va avea loc în comuna Corbii Mari, la Ungureni, Str. Lungă nr. 55,  județ Dâmbovița, în intervalul orar 14.30 – 19.30.

Campania de informare și conştientizare în rândul comunității reprezintă o etapă importantă în selecția și menținerea grupului țintă alcătuit din tineri și adulți din Comuna Corbii Mari, care nu sunt înregistrați în sistemul de învățământ sau care au părăsit şcoala înainte de finalizarea studiilor, dar care doresc să se reîntoarcă  în sistemul de educație și formare.

Beneficiile participanților la proiect :

  • Participarea la activitățile educaționale remediale tip A doua Șansă;
  • Participarea la activitățile educaționale nonformale (teatru de improvizație, comunicare în limba straină, educație financiară, acțiuni de voluntariat, mentoring etc);
  • Subvenții pentru susținerea participării la educație;
  • Servicii catering;
  • Serviciile medicale personalizate.

Activitățile fac parte din proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod proiect  115130.

Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Beneficiar al proiectului împreună cu Comuna Corbii Mari - Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari – Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești – Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative – Partener 4, IPA SA – Partener 5 și Fax Media Consulting SRL – Partener 6.

Persoanele de contact pentru furnizarea informațiilor suplimentare despre acest eveniment:

Expert informare și conștientizare : Dan NITU, e-mail : dan.nitu@atitudini-on.ro

Comentarii