Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 14.05.2018, o campanie integrată de informare și conștientizare în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii.

12/05/2018 11:37:23
Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 14.05.2018, o campanie integrată de informare și conștientizare în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii.

Asociația Atitudini și Alternative organizează în data de 14.05.2018, o campanie integrată de informare și conștientizare în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii.

Evenimentul se va derula sub forma unor discuții directe și mese rotunde cu părinți/tutori și copii și va avea loc la Școala Corbii Mari, Str. Primăriei nr. 9, județ Dâmbovița, în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Campania de informare și conștientizare educațională reprezintă un prim pas pentru identificarea, selecția și menținerea grupului țintă alcătuit din elevi nivel primar și gimnazial, înscriși la Școala Corbii Mari, provenind din familii cu risc de sărăcie, deprivare materială sau care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității.

Beneficiile participanților la proiect :

  • Participarea la activitățile educaționale remediale tip Școală de vară și Școală după școală;
  • Participarea la activitățile educaționale nonformale (teatru de improvizație, comunicare în limba straină, educație financiară, tabere de vară, acțiuni de voluntariat, mentoring etc);
  • Subvenții și rechizite pentru susținerea participării la educație;
  • Servicii catering;
  • Servicii medicale personalizate.

Activitățile fac parte din proiectulIntegrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod proiect  115130.

Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Beneficiar al proiectului împreună cu Comuna Corbii Mari - Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari – Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești – Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative – Partener 4, IPA SA – Partener 5 și Fax Media Consulting SRL – Partener 6.

Persoanele de contact pentru furnizarea informațiilor suplimentare despre acest eveniment:

Responsabil Grup Țintă: Cătălina DOBRE, e-mail: catalina.dobre@atitudini-on.ro

Responsabil Campanii Informare și Conștientizare: Dan NITU, e-mail : dan.nitu@atitudini-on.ro

Comentarii